Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
CAD

Projektowanie CAD

Biuro konstrukcyjne do Państwa dyspozycji.

projektowanie komputerowe

Wspieramy Państwa naszym biurem konstrukcyjnym wykonując projekty w programie SolidWorks. Wykorzystujemy go do projektowania modeli 3D, tworzenia dokumentacji 2D, generujemy realistyczne wizualizacje oraz wykonujemy podstawowe obliczenia wytrzymałościowe (MES). Zajmujemy się również precyzyjnym wymiarowaniem dostarczonych do nas elementów (np. flansze samochodowe), a także komputerowym odtwarzaniem zniszczonych elementów.

Korzystając z naszych usług mają Państwo do dyspozycji wiedzę ekspertów doświadczonych w branży, którzy pomogą zaprojektować rozwiązania optymalne pod względem kosztowym i technologicznym.

Charakterystyka usługi projektowania CAD

Darmowe konsultacje techniczne

Przejrzyste modele 3D

Dokumentacja 2D i rysunki techniczne

Realistyczne wizualizacje

Oprogramowanie SolidWorks

Komputerowe odtwarzanie zniszczonych elementów

t

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie