Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
Image Alt

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.

małe logo temirolu

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
TEMIROL Mirosław Łachacz

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 15:00.
Zawsze chętnie doradzimy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

REGON: 280343964

NIP: 7392141353

Lakiernia

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie