Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
realizacje

Realizacje

Projekty duże i małe

Poniżej mogą Państwo zobaczyć nasze wybrane realizacje.

Przedstawiamy przykłady naszych możliwości. Na potrzeby klientów realizujemy nawet najbardziej nietypowe zlecenia.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie