Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20 lipca 2018

Zapytanie ofertowe nr 01/2018 z dnia 20 lipca 2018

Zamawiający w związku z realizacją projektu pod nazwą “Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz” zamierza realizować przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Poniżej pliki do pobrania:

Pełna treść zamówienia

Załączniki dla oferentów:

Załącznik nr 1. – Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2. – Oświadczenie

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie