Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie

Zapytania ofertowe

Nazwa zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia w celu realizacji projektu „ Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachocz" w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej wycinarki laserowej wyposażonej w głowicę do precyzyjnego cięcia w celu realizacji projektu „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz” w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (Działanie: RPWM.01.05.00 Nowoczesne firmy, Poddziałanie: RPWM.01.05.01 Wdrożenie wyników prac B+R).

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie