Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
zgrzewanie

Zgrzewanie

Jest to metoda trwałego łączenia ze sobą różnych materiałów, pozwalająca w niektórych przypadkach zastąpić spawanie. Łączenie elementów odbywa się punktowo za sprawą doprowadzenia wysokiego prądu.

Zgrzewanie blach

Oferujemy zgrzewanie blach o grubości do 4 mm, posiadamy dużą liczbę wymiennych końcówek, dzięki czemu możemy dotrzeć nawet w trudnodostępne miejsca.

Zgrzewanie kołków

W naszym parku maszynowym posiadamy urządzenie do zgrzewania kołków gładkich i gwintowych. Dzięki wysokiej mocy urządzenia połączenie kołka z blachą jest trwałe i niezawodne.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie