Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
inne usługi obróbcze

Inne usługi

gwintowanie

Dzięki naszym urządzeniom możemy zaoferować Państwu szeroką gamę usług związanych z obróbką metali. Posiadamy zaplecze maszynowe pozwalające na wiercenie i gwintowanie otworów w elementach o różnych kształtach.

Na życzenie klienta możemy odebrać materiał lub elementy przeznaczone do obróbki i dostarczyć go do naszego zakładu. Po wykonaniu prac istnieje możliwość dowozu na miejsce instalacji lub do siedziby klienta.

Wiercenie

posiadamy zarówno wiertarki stołowe jak i wiertarki ręczne. Dzięki specjalnym narzędziom jesteśmy w stanie precyzyjnie wyznaczać punkty w których należy wykonać otwór.

Gwintowanie

posiadamy szeroki zakres różnych gwintowników, pozwalający na wykonanie gwintów zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych.

Transport

posiadamy własny samochód dostawczy, więc jesteśmy w stanie odebrać materiał od klienta, a po wykonaniu usługi przetransportować go we wskazane miejsce.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie