Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
Image Alt

Gięcie blach

Gięcie blach pozwala na trwałe ukształtowanie ich pod różnym kątem, dzięki czemu możemy nadać materiałowi różnorodne kształty. Gięcie odbywa się na krawędziarkach sterowanych numerycznie (CNC), co gwarantuje wysoką precyzję oraz niemal 100% powtarzalność. Maksymalny nacisk prasy podczas gięcia to 120 ton. Długi stół pozwala wykonywać gięcia o długości nawet 3000 mm.

Charakterystyka usługi gięcia blach

Maksymalny nacisk 120 ton

Maksymalna długość gięcia 3000 mm

Wysoka precyzja i powtarzalność

Szeroki wybór stempli i matryc

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie