Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
piaskowanie

Śrutowanie

śrutowanie

W naszej ofercie posiadamy usługę śrutowania pod ciśnieniem. Śrutowanie jest procesem polegającym na oczyszczaniu elementów stalowych za pomocą materiałów posiadających wysokie właściwości ścierne. Śrutowanie pozwala skutecznie oczyścić powierzchnię i przygotować ją do dalszej obróbki. Stosowanie dyszy sterowanej manualnie pozwala dotrzeć nawet w trudno dostępne miejsca.

Efekt śrutowania jest podobny do szlifowania, jednak czyszczona powierzchnia jest dużo równiejsza.

Śrutowanie jest wolne od problemów z czyszczeniem rogów lub zakrzywień, które w normalnych warunkach są bardzo trudno dostępne i uciążliwe w czyszczeniu. Proces ten pozwala idealnie przygotować podłoże do malowania proszkowego oraz renowację starych elementów wykonanych z metalu.

Charakterystyka usługi śrutowania

Dobór ciśnienia do materiału

Manualne sterowanie dyszy

Niemal dowolne kształty i gabaryty elementów

Czyszczenie miejsc trudno dostępnych

Przygotowanie powłoki idealnej pod malowanie

Zobacz inne nasze usługi.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie