Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
cięcie laserem

Cięcie laserem

głowica lasera

Obecnie posiadamy laser światłowodowy o mocy 2 kW, pozwala on na bezproblemowe cięcie stali czarnej o grubości do 10 mm. Stół roboczy ma wymiar nieco ponad 3000×1500 [mm]. Cięcie laserem to jedna z najbardziej precyzyjnych metod obróbki. Nasza maszyna charakteryzuje się wysoką jakością wycinanych elementów przy utrzymaniu stosunkowo krótkich czasach wypalania. Umożliwia zachowanie dokładności do 0,05 mm i gwarantuje niemal 100% powtarzalności wycinanych elementów.

Cięcie laserem posiada wiele zalet. Głównym atutem jest fakt, że podczas procesu cięcia otrzymujemy produkt, który jest gotowy do dalszej obróbki. Korzyści wynikające z cięcia laserem to również wysoka jakość cięcia, dzięki czemu produkt nie posiada chropowatych krawędzi, powtarzalność wycinanych kształtów, szybki czas wycinania, małe straty ciepła oraz bardzo duża szybkość obróbki stali czarnych. Wąski promień cięcia pozwala na maksymalną optymalizację materiału, co wpływa korzystnie na koszty obróbki.

OBECNIE JESTEŚMY NA ETAPIE ZAKUPU NOWEGO, DUŻO MOCNIEJSZEGO LASERA.
SZCZEGÓŁY JUŻ WKRÓTCE.

Charakterystyka usługi cięcia laserem

Moc 2 kW

Stół o wymiarach 3000 mm x 1500 mm

Cięcie stali czarnej do grubości 10 mm

Cięcie stali nierdzewnej do grubości 5 mm

Cięcie aluminium do grubości 5 mm

Dokładność do 0,05 mm

Wysoka jakość krawędzi i detali

Bezpłatne konsultacje i wycena cięcia laserem

Optymalizacja projektu w celu oszczędności materiału

Zobacz inne nasze usługi.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie