Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
cięcie rur i profili

Cięcie laserem rur i profili

Cięcie laserem rur i profili

Świadczymy usługi cięcia laserowego rur i profili. Cięcie laserem to jedna z najnowocześniejszych technologii obróbki rur i profili. Stosowanie nowych technologii gwarantuje precyzję, szybkość oraz korzystną cenę.

Nasz laser pozwala na obróbkę elementów o maksymalnych wymiarach:

  • rury – o średnicy 20-220
  • profile 160×160
  • długość: 6m

Charakterystyka usługi cięcia laserem rur i profili

Cięcie stali nierdzewnej do grubości 4 mm

Cięcie stali konstrukcyjnej do grubości 6 mm

Cięcie aluminium do grubości 4 mm

Wysoka jakość krawędzi i detali

Powtarzalność

Dokładność

Gotowość detali do spawania

Redukcja kosztów

Bezpłatne konsultacje i wycena cięcia

Zobacz inne nasze usługi.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie