Temirol - logo

Szybki Kontakt

dofinansowanie
Cięcie blach

Cięcie mechaniczne

Tniemy blachy na różne sposoby - zależnie od potrzeb.

Oferujemy cięcie mechaniczne blach różnymi metodami, co pozwala nam na odpowiedni dobór techniki cięcia zależnie od wymagań zlecenia. Zamawiając usługę cięcia w naszej firmie mają państwo do wyboru cięcie laserowe, cięcie gilotyną lub cięcie piłą taśmową. Nasz doświadczony personel zawsze doradzi, która metoda będzie odpowiednia w danym przypadku.

Cięcie gilotyną

Cięcie gilotyną to najprostsza, a zarazem najtańsza metoda prostoliniowego cięcia blachy. Pozwala ona bez najmniejszego problemu pociąć blachę o grubości nawet 4 mm w proste formatki. Stosowana w przypadkach, gdy tolerancja wymiarowa wynosi do +- 2 mm. Nóż o długości 2 metrów umożliwia wykonanie nawet stosunkowo dużych formatek.

Cięcie piłą taśmową

Posiadamy piły taśmowe do cięcia kształtowników, rur, prętów itp. Chłodzenie cieczą zapobiega przegrzewaniu materiału ciętego. Płynna regulacja pozwala na ustawienie kąta pod jakim przycinany jest element, w zakresie od 30 do 90 stopni.

Charakterystyka cięcia gilotyną

Cięcie arkuszy blach

Tolerancja +- 2 mm

Duża powtarzalność

Niska cena

Charakterystyka cięcia piłą taśmową

Cięcie kształtowników, rur, prętów itp.

Tolerancja +- 1 mm

Zakres od 30 do 90 stopni

Niska cena

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy TEMIROL Mirosław Łachacz realizuje projekt dofinansowany ze środków RPO WiM na lata 2014-2020 z zakresu: Osi priorytetowej 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur, Działanie 1.5 Nowoczesne firmy, Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, pt.: „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych B+R w przedsiębiorstwie ZPHU TEMIROL Mirosław Łachacz".
Dofinansowanie projektu z UE: [934 416,42 PLN]

dofinansowanie